آیا سرویس‌ها برای رفع فیلتر. ینگ کاربرد دارد؟

bg-bottom1

همانطور که در قوانین سایت هم ذکر شده است، سرویس‌های قابل ارائه در وب‌سایت “اوکی تریدر” به هیچ عنوان برای عبور از فیلتر. ینگ (مانند تلگرام و غیره) کاربرد نداشته و صرفاً به منظور فعالیت امن کاربران در بازی‌ها، صرافی‌ها و تمامی سرویس‌های تحریم شده ارائه می‌گردد.