اشتراک دو کاربره به چه معناست؟

bg-bottom1

با این قابلیت کاربران می‌توانند بصورت همزمان و بدون افت کیفیت از سرویس خود بر روی دو دستگاه استفاده نمایند.