برای ترید، vps بهتر است یا سرویس آی پی ثابت؟

bg-bottom1

هر دو برای ترید مناسب می‌باشند ولی تفاوت در سرعت استفاده و هزینه تهیه آن‌هاست.
برای استفاده از vps باید به آن ریموت زده شود و طبیعاتاً سرعت لود پایین خواهد آمد که این موضوع در ترید، احتمال عدم مدیریت به موقع معامله را به وجود می‌آورد. همچنین هزینه تهیه vps چند برابر هزینه سرویس آی پی ثابت می‌باشد.
بنابراین مناسب ترین سرویس برای ترید، سرویس آی پی ثابت با قابلیت کیل سوئیچ می‌باشد.